Печат на снимки директно върху cd и dvd - подложката

Разполагам с професионална техника за директен печат върху СD и DVD.

Високата разделителна способност на принтера и оригиналните консумативи,

които ползвам гарантират отличното качество и трайност на изобраражението.

ПРИМЕРНИ  ЦЕНИ:

1 бр. - 5,00 лв.

от 2 до 5 бр. - 3 лв./бр.

от 10 до 20 бр.- 2 лв./бр.

ЗА КОЛИЧЕСТВА: 0,50 лв./бр.